Polityka Plików Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników, korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1. Definicje:

 • Serwis – witryna internetowa, działająca pod adresem szkolnycatering.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma GRZEMI S.C., prowadząca działalność pod adresem: ul. Lutycka 34 60-415 Poznań, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7811787109, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików przechowywanych na urządzeniu Użytkownika.

2. Rodzaje Cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki przechowywane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki przechowywane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki przechowywane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis Administratora lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji na danym urządzeniu. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki przechowywane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis Administratora lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji na urządzeniu, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwania plików Cookies po zakończeniu sesji.

3. Bezpieczeństwo:

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych, z urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na urządzenie Użytkownika wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora wewnętrzne  pliki Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników.
 • Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika, dotyczących Serwisu. Działania te są podejmowane w celu usprawnienia, polepszenia i przyśpieszenia świadczenia usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator witryny oraz Serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

5. Możliwości określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne:

 • Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych można znaleźć poniżej:

6. Wymagania Serwisu:

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

7. Zmiany w Polityce Cookies:

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji aktualnej Polityki Cookies.